Systemy Parkingowe

Bileterka Terminal Parkingowy XLT - Bileterka
Karta Katalogowa XLT.pdf
Wyjazd z parkingu Terminal Parkingowy XLR - Wyjazdowy
Karta Katalogowa XLR.pdf

Terminal Parkingowy - Płatniczy
Karta Katalogowa XLRW.pdf

Terminal Kontroli Dostępu XL
 
 
Terminal Kasowy Program CemiPark
Program CemiPark Oprogramowanie CemiPark
Zarządzanie.pdf

Kontrola dostępu

LXR - Czytnik kontroli dostępu i RCP
LXW - Sterownik Autoamtu wrzutowego - system płatnych toalet
Oprogramowanie RCP

Artykuły dodatkowe

LPR - system rozpoznawania tablic pojazdu
VideoSerwer - rejestracja zdjęć z przejazdu